Sağlık Kalite Derneği, Sağlık Kalitesi, Sağlıkta Kalite Ana sayfa     Hakkımızda     Yönetim     Projeler     Eğitimler     İletişim      

Sağlıkta Kalite, Sağlık Kalitesi
 Kuruluş amacımız;
sağlıkta kalite bilincini geliştirmek


Derneğimiz; sağlıkla ilgili her konu ve alanda kalite konusunda bilinç ve duyarlılığı arttırmak, sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların kaliteli mal ve hizmet üretimini ilke edinmelerini sağlamak, hizmet ve mal alımında kalite algısını yaygınlaştırmak, kaliteye yönelen kurumların süreç ve kuralları yönetirken ihtiyaç duyacakları eğitimleri vermek için çalışıyor.

 

Misyonumuz

SağKal; sağlığın ön planda olduğu her süreçte kalite normlarının oluşturulması, geliştirilmesi, özendirilmesi ve kurallarına uygun disiplinli bir şekilde uygulanması için gerekli faaliyetlerde bulunmak üzere kuruldu.

Vizyonumuz

Amacımıza ilişkin gelişmeler hakkında yaygın seminer konferans gibi yolları kullanarak üyelerimizi ve toplumu bilgilendiriyor, meslek kuruluşları, resmi ve özel kurumlara bilgi sunuyor; kaliteye ilişkin ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için araştırmalar yapıyor, amacımızla ilgili gereken her kurum ve kuruluşla ortak proje ve çalışmalar yürütüyoruz.

 

İki odağımız

Sağlık sektöründe kalite süreçlerinin gelişimini hızlandırıyoruz

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeleri günü gününe izleyerek sektör içinde kalite süreçlerine hızlı uyum ve kalite yönetimi yeterliliği için eğitim projeleri hazırlıyor ve uyguluyoruz.

Toplum sağlığı için interdisipliner çalışmalar yapıyoruz

Toplum sağlığına etki eden tüm alanlarda üretimin, dağıtım ve pazarlamanın sağlıkta kalite yaklaşımına uyum sağlaması için mal ve hizmet üreticilerine ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler veriyor, denetim ve akreditasyon süreçlerini destekliyoruz.

 
  © DESIGN & CODE ADVISE