Dünden Bugüne SağKal

                             

Dünden...                             

 

...Bugüne

Sağlıkta Kalite Derneği "SağKal"
 9 Eylül 2005’te İzmir’de kuruldu...

Kuruluşunun ilk yılından itibaren TSE, İSKD 
gibi kuruluşlarla ortak toplantılar düzenleyerek
sağlık ve kalite odaklı çalışma alanlarını,
eksiklikleri, proje fırsatlarını ve toplum sağlığını  
ilgilendiren konuları  inceledi, değerlendirdi.

O yıllarda Türkiye’de sağlık sektörünün gündemine
yeni girmeye başlayan JCI, ISQua gibi kurul ve
kurumların kalite standartları ve sertifikasyon
süreçlerini yakından izleyen SağKal, bu konuda 
Türkiye’nin ilk eğitim veren kuruluşları arasında
yer aldı.

SağKal, bu çalışma döneminde toplum sağlığını
doğrudan ilgilendiren ancak kamuoyu
tarafından bilinmeyen endüstri üretim
alanlarında üreticilere sağlık, kalite ve
sertifikasyon konusunda destek vererek
etkin faaliyetlerde bulundu.

 

2013’ten itibaren
bireyden topluma  ilerleyen
projelere de yönelen SağKal,
Kanserle Dans projesini başlatarak 
Umut  Atölyesi Evleri’ne
uzanan yolun temelini attı.

2015’ten itibaren kamu, sivil toplum ve medya
kuruluşu, yerel yönetim, üniversite ve gönüllülerle
işbirliğini genişleten SağKal, eğitimler, konferanslar,
kampanyalar, yarışmalar ve sanat etkinlikleriyle 
Umut Atölyesi projesini geliştirdi, 

4 M metafor eğitimleri ile kanser
hastalarının ve yakınlarının hayatlarına
doğrudan destek verebilecek
stratejik adımlar attı.

11 Mayıs 2016’da Umut Atölyesi Projesi’nin
ilk adımı olan Kahramanlar Umut Evi açıldı.
Aynı yıl 9 Ağustos’ta açılan Balçova Umut Evi ile
SağKal ve proje ortakları kanser hastalarının
tedavileri için çok önemli bir
desteği sağlamaya başladılar.

2017’de Ulusal Ajans akreditasyonu kazanan
SağKal, 2018’de AB Yerel STK’lar Hibe Programı
kapsamında destek almaya hak kazanan Türkiye’deki 
38 STK arasına girerekhizmet gücüne güç kattı.

 


 

 

Site Haritası