PROJE BİLGİ NOTUGÜÇLÜ STK SAĞKAL İLE SAĞLIKTA KALİTELİ İLETİŞİM PROJE BİLGİ NOTU
 
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ

Sağlıkta Kalite Derneği (SağKal)
 
PROJENİN
ADI

Güçlü STK SağKal İle Sağlıkta Kali̇teli̇ İleti̇şi̇m
 

PROJENİN 
GENEL HEDEFİ

SağKal’ın kamuoyu yaratma gücü yüksek bir STK olmasını sağlamak
PROJENİN
ÖZEL AMACI

SağKal’ın idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmek
 
PROJENİN
SÜRESİ

12 Ay
 
PROJE
EKİBİ


Zeliha Silleli Ünal / Proje Koordinatörü 

Çağrı Duygu / Proje Uzmanı

 
PROJENİN
İŞTİRAKÇİ KURUMLARI
- Balıkesir Kanserle Savaş Derneği
- Dokuz Eylül Rotary Kulübü
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı
- Güzelyalı Rotary Kulübü
- Kuşadası Soroptomıst İş Ve Meslek Kadınları Kulübü Derneği
- Mavişehir Rotary Kulübü
- Meme Kanseri İle Savaşım Derneği (Meme Kander)
- Senatürk Senoloji Akademisi
PROJE
FAALİYETLERİ
- SAĞKAL Strateji Toplantısının Düzenlenmesi ve öz değerlendirme yapılması 
- Kurum içi eğitim programının uygulanması 
- Hasta-Hekim ihtiyaç analizinin yapılması 
- İletişim ve Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi 
- SAĞKAL Arama konferansının düzenlenmesi 
- SAĞKAL Gönüllüleri Dayanışma Günü düzenlenmesi 
- Sağlıkta Kaliteli İletişim Eğitimlerinin verilmesi 
- Umut Evi Kurumsallaşma Modelinin hazırlanması
 

Site Haritası