Stratejik Amaçlarımız

1. FON KAYNAKLARININ  GELİŞTİRİLMESİ
S1.1. Düzenli gelir getirici faaliyetler oluşturmak.
S1.2. SağKal Gönüllü ağını  genişletmek.
S1.3. Bağış modelleri planlamak.
S1.4. Tiyatro, etkinlik, konser vb. bilet satışlarında öğrencileriden destek almak,
S1.5. Sponsorluk kalem sayısını arttırmak ve düzenli bağış toplayan bir ekip yaratmak

İLGİLİ FAALİYETLER
S1.F1. Gönüllü ve bağışçıları sınıflandırmak
S1.F2. Gönüllüler ile proje ve gelir kaynağı yaratmak için düzenli  fikir alışverişi sistemi kurmak
S1.F3. Ürün kalemlerini arttırmak
S1.F4. Seçeneklerin olduğu bağış modelleri oluşturmak
S1.F5. Periyodik  bir yayın (Dergi, gazete, vb) oluşturmak
S1.F6. Yıllık konser-tiyatro-yemek vb etkinlikler düzenlemek
S1.F7. Ulusal kanallar, diziler, youtuber’lar ile temasa geçerek daha fazla insana ulaşmak

 

2. SOSYAL İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİS2.1 İşbirliklerini ve çözüm ortaklıklarını genişletmek.
S2.2 Sosyal Medya kanallarını etkin kullanmak
S2.3 Dernek üyeleri ve gönüllüler arası iletişim sağlamak
S2.4 Sosyal medyada dikkat çekebilmek ve iletişimi güçlendirmek
S2.5 SağKal’ın daha fazla kişi tarafından tanınır olmasını sağlamak
S2.6 Gönüllülüğün devamını sağlamak


İLGİLİ FAALİYETLER
S2.F1 Gönüllü nitelik ve yetkinliklerini belirlenmek
S2.F2 Uluslararası kuruluşlarla ortaklık ve iş ağı kurma konusunda çalışmalar yapmak.
S2.F3 Kamuoyunda farkındalık yaratma ve imaj güçlendirme kapsamında gerekli
etkinliklere katılım sağlamak
S2.F4 Yardım toplamamızı destekleyecek stratejiler kapsamında, yardımlarda bulunmak
S2.F5 Konser ve turnuvalar düzenlemek (Balık avı, Tenis vb.)
S2.F6 Kültürel ve sosyal geziler düzenlemek
S2.F7 Kermeslere, fuarlara, sergilere katılmak
S2.F8 Gönüllülük yönetimi ve eğitim çalışmaları düzenlemek
S2.F9 SağKal’ın tanıtımında ünlü ve bilinirliği fazla kişileri kullanmak


3. UMUT EVLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI S3.1 Umut Evlerini modellemek.
S3.2 Umut Evlerini  çoğaltmak.
S3.3 Umut Evlerinin yeni versiyonlarını oluşturmak.
S3.4 Umut Evlerini sosyal medyada etkinleştirmek
S3.5 Umut Evlerinde kalan konukların birbirleri ile görüşmeleri ve etkileşimlerini,
etkinliklerde birlikte olmalarını sağlamak

İLGİLİ FAALİYETLER
S3.F1 Umut Evlerinin öz değerlendirme ve yapılandırma çalışmasını yapmak
S3.F2 Erkekler için Umut evi oluşturmak
S3.F3 Çocuklar için Umut Evi oluşturmak
S3.F4 Diğer dernek ve vakıflardan derneğimize uygun  olanları araştırmak ve ortak projeler,  etkinlikler gerçekleştirmek
S3.F5 İzmir’de yerleşik iş insanları ile görüşmeler yapıp Umut Evlerine bağış toplamak kendilerini dernek bünyesine dahil etmek
S3.F6 Üye ve gönüllülerin dönüşümlü olarak küçük gruplar halinde her ayın belirli bir gününde
Umut Evlerine sohbet ziyaretleri yapmak
S3.F7 Umut Evlerinin bulunduğu ilçelerde duyulmasını sağlamak (küçük el ilanları, afiş vb)
S3.F8 Umut Evlerinde kalan konuklara, hava durumu ve sağlıklarının müsait olduğu zamanlarda
çevre gezileri yaptırmak
S3.F9 Umut Evlerinde kalan konuklara verilmekte olan el beceri eğitimleri ve diğer
konuların yanı sıra ülkemiz tarihi, konularında dünyaca tanınmış Türk sanatçı, bilim adamı
gibi kişilerin anlatımlarını sağlamak
S3.F10 Müzik dinletileri verilmesini sağlamak

 


4. EĞİTİM ÇALIŞMALARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİS4.1 Gönüllülere yönelik eğitim programları oluşturmak.
S4.2 Gelir getirici eğitim programları oluşturmak.
S4.5 Tanıtıcı eğitim programları oluşturmak.


İLGİLİ FAALİYETLER
S4.F1 Mevcut eğitimleri değerlendirmek ve güncellemek
S4.F2 Derneğin faaliyet alanlarına uygun eğitim paketleri oluşturmak :
         GÖNÜLLÜK VE SOSYAL SORUMLULUK Eğitimleri
         SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI  Eğitimleri
         SAĞLIKTA KALİTELİ İLETİŞİM Eğitimleri
         BİR BÜTÜN OLARAK İNSAN : Ruh ve Beden Sağlığı ve Sosyal Alanımız Seminerleri
         SağKal BİZ GÜNLERİ
S4.F3 Eğitimlerin standart uygulama,  tanıtım ve görsel şablonlarını oluşturmak.


5. YENİ PROJELERİN ÜRETİLMESİS5.1 Proje üretim kapasitesini arttırmak
S5.2 Proje uygulama etkinliğini arttırmak
S5.3 Derneğin Proje Yönetim ve Uygulama Kapasitesini Arttırmak 
S5.4 Sürdürülebilir Ve Etkili Projelerin Kurgulanması, Yazılması Ve Yürütülmesini Sağlamak 
S5.5 Paydaşlarla Proje Odaklı Ve Sürdürülebilir İşbirliği Geliştirmek 


İLGİLİ FAALİYETLER
S5.F1 Ulusal proje fon kaynaklarından proje üretme
S5.F2 Uluslararası fon kaynaklarından proje üretmek
S5.F3 Ulusal Ve Uluslararası fon kaynaklarını araştırmak ve fon takip sistemi kurmak 
S5.F4 “Herkes İçin Sağlık” – “Sağlıklı Yaş Alma” Ana Başlıklarında proje önerileri geliştirmek ve
öneri havuzu oluşturmak 
S5.F5 Sağlık alanında çalışan STK’lar ve ilgili kurum/kuruluşlar ile proje geliştirmeye yönelik
görüşmeler yapmak 
S5.F6 Proje Yönetimi konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütmek  
6. YENİ FAALİYET ALANLARININ OLUŞTURULMASIS6.1 Önleyici sağlık alanındaki çalışmaları arttırmak.
S6.2 Hastaneler ile işbirlikleri geliştirmek.
S6.3 Sağlık ve sağlıkta kalite kapsamında yeni neslin farkındalığını arttırıcı çalışmalar yapmak.
S6.4 Derneğin çalışma konuları kapsamında ve kamu ihtiyaçları doğrultusunda
kurum/kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak özel çalışmalar yapmak
S6.5 Sağlık kavramının kapsamını tanımlayıcı çalışmalar yapmak
S6.6 Sağlıklı Yaş Alma konusunda sosyal yenileşim yaratacak çalışmalar yapmak


İLGİLİ FAALİYETLER
S6.F1 Sağlıklı Yaş Alma kavramı konusunda aktif çalışmalar yapmak
S6.F2 İzmir’deki sağlık kuruluşları ile bir ağ oluşturmak
S6.F3 Sağlık üzerine çalışan gönüllü yapıların arttırılmasına profesyonel destek vermek
S6.F4 Sağlıklı yaş alma merkezi oluşturmak
S6.F5 Sağlıkta sosyal yenileşim programını başlatmak
S6.F6 ‘Sağlıkta Kavram’portalını oluşturmak
7.KURUMSALLAŞMANIN TAMAMLANMASIS7.1 Kurumsal yönetim ve iletişim yapısını kurmak.
S7.2 Kurumsal gözden geçirme ve iyileştirme sistemini kurmak.
S7.3 Kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak
S7.4 Kurumsal bilgi yönetimini sağlamak
S7.5 Kurumsal gelişimi sağlamak


İLGİLİ FAALİYETLER
S7.F1  Paydaş analizini yaparak hedef kitleyi belirlemek.
S7.F2 Kurumsal yapıda gerekli görülen çalışma gruplarını oluşturmak ve aktif kılmak.
S7.F3  Kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamak.
S7.F4 Kurumsal bilgi altyapısını düzenlemek
S7.F5 Kurumsal iletişimi etkin kılacak işleyişi sağlamak
S7.F6 Bütçe yönetimi ve finansal izleme düzenini kurmak
S7.F7 Denetim ve raporlama sistematiğini aktif kılmak
S7.F8 Dernek işleyişi için gerekli prosedür ve dokümanları oluşturmak ve aktif kılmak

 

Site Haritası