Politikalarımız
YÖNETİM POLİTİKALARI


SağKal, vizyonunu gerçekleştirirken, topluma örnek bir model oluşturur,  hedeflediği sonuçlara
ulaşmak içinhazırladığı iş programlarını gerçekleştirmek amacıyla öz disiplin içerisinde çalışır.

SağKal yönetimi öncelikle kendilerine karşı sorumlu olduklarını bilirler,
verdikleri kararların sorumluluğunu alır ve sonuçlarının arkasında dururlar,
verdikleri kararlarda ilgili tüm paydaşlara doğru ve zamanında bilgilendirme yapmaya özen gösterirler.

Bunu yaparken çıkar gözetmeksizin, fedakarca  ve  zorunluluk olmadan  hizmet aşkıyla davranır,
şikayet ve  mazeret  kültüründen uzak, çözüm odaklı davranırlar.

Yüksek iç motivasyonlarından kaynaklanan enerjiyle işlerine/projelerine tutkuyla bağlanarak örnek olurlar.
Zor koşullar karşısında kontrollerini kaybetmeden dernek ve faydalanıcılarının menfaatleri doğrultusunda
hareket ederler. Çıkar hesabı yapmadan iyiyi-kötüyü, bilgiyi-deneyimi derneğin gelişimini
sürdürebilmek için paylaşırlar, uygulamalarda fırsat eşitliğini gözetirler.

SağKal, vizyonunu gerçekleştirirken yüksek motivasyon ve iç enerji ile projelerine bağlı kalarak
topluma örnek bir model oluşturmayı hep göz önünde tutuyor. Bu doğrultuda uygulanan yönetim
politikaları altı ana prensibe dayanıyor :


Özdisiplin
Yönetim ekibi derneğin hedeflediği sonuçlara ulaşmak için hazırlanan iş programlarını gerçekleştirmek
üzere, öncelikle kendilerine karşı sorumlu olduklarını bilerek özdisiplin içinde çalışıyor.


Sorumluluk
Yönetim ekibi verdikleri kararların sorumluluğunu almak ve sonuçlarının
arkasında durmak üzere görev yapıyor.


Bilgilendirme
Yönetim ve Denetim ekipleri verdikleri kararlarda ilgili tüm paydaşlara doğru ve zamanında
bilgilendirme yapmaya özen gösteriyorlar.


Mazeretsiz Gönüllülük
SağKal yönetimi görev yaparken gönüllülüğün temel ilkesine uyarak çıkar gözetmeksizin çalışıyor.
Zorunluluk olmadığı halde zor koşullarda görev yapılırsa şikayet ve mazeret üretme kültüründen uzak
duruluyor ve çözüme odaklanılıyor.


Menfaat Gözetimi
Yönetim ekibi projelerini ve derneğin idari faaliyetlerini yönetirken proje faydalanıcılarının, yani
derneğin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar.


Fırsat Eşitliği
SağKal yönetim ve denetim ekibi dernek üyeleri, paydaşlar, ortaklıklar ve proje faydalanıcılarının
arasında fırsat eşitliğinin daima korunmasına özen gösteriyorlar.
GÖNÜLLÜLÜK POLİTİKALARI

SağKal insanlarla çalışırken din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeyen kişilerden ekipler oluşturuyor.
SağKal Gönüllüleri, derneğin kendilerine sağladığı eşitlikçi, dürüst ve adaletli ortamı,
kanunlara uygun şekilde proje paydaşlarına ulaştırıyor :


Empati
SağKal Gönüllüleri proje ve etkinlikler kapsamında yardımcı oldukları kişilerin
yaşadığı zorlukların bilincinde olarak davranıyorlar. Faydalananların onurunu koruyarak
karşılıklı güven ve empati ilegörevlerini yerine getiriyorlar.


Hayata ve Çevreye Saygı
SağKal Gönüllülüğü hayatın bütününe ve onun vazgeçilmez parçası olan
çevreyesaygı koşuluna dayanıyor.


Yapıcı Mücadele
Gönüllülerimiz girişkenliğin başarı için tek başına yeterli olmadığını biliyorlar. Zorlukları aşmak için
açık ve dürüst iletişim kurup zorlukları yapıcı bir şekilde belirtiyorlar.


Sürdürülebilir Çalışma
SağKal Gönüllüleri projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere proje hedefleri için
sadakatle çalışıp başarı için uzun dönemli ilişkiler kuruyorlar.


Doğru İnisiyatif Kullanımı
Gönüllüler projelerde çalışırken kendilerine tanınan inisiyatifleri derneğin toplum ve
paydaşlar nezdindeki imajını koruyup geliştirecek şekilde kullanıyorlar.

Site Haritası