SağKal Gönüllülük Bilgi Formu
SAĞKAL’a gönüllü olmak konusunda girişimleriniz için teşekkür ederiz. Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

GÖNÜLLÜLÜK ONAY & RIZA METNİ

  • 1-Gönüllü olarak katkı sağlayacağım Sağlıkta Kalite Derneği tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, dernek yönetimine ilettiğim üyelik bilgilerimin, yapılan etkinliklerin, eğitimlerin, bilgilendirmelerin, resim, video vb. şekilde kayıt altına alınıp derneğe destek sağlamak ve dernek faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla gerekli görülen basılı ve sosyal paylaşım ortamlarında yayınlanması,
  • 2-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca (EK-I), Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerimin işlenmesi, işlenen kişisel verilerimin iş ortaklarına aktarılabileceği, kişisel verilerimin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarımla ilgili bilgilendirildim. Bu kapsamdaki kişisel verilerimin kullanılması hususunda onay ve rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
 

Site Haritası