Sağlıkta Kalite Derneği Yönetim Kurulu [2019-2023]

Yönetim Kurulumuz
Op.Dr. Cüneyt
TUĞRUL
Yönetim Kurulu Başkanı
Özlem
DEĞİRMENCİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kazım
SAVER
Yönetim Kurulu Üyesiı
Peyvend
ÖKSÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
Zeliha
SİLLELİ ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Sekreter)
Ebru
TÜRKDAMAR
Yönetim Kurulu Üyesi
Gülnaz
BURALI
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Denetim Kurulu
Dr.Sinan
GÜZEL

Denetim Kurulu Başkanı
Ali
İRAVUL

Denetim Kurulu Üyesi
Halil
NADAS
Denetim Kurulu Üyesi
 
Yönetim Kurulu Çalışma Grupları
N.Nursun
EMREN
Umut Atölyesi
YKÇG Başkanı
Zeliha
SİLLELİ ÜNAL
Projeler
YKÇG Başkanı
Gülnaz
BURALI
Sosyal İşler & Etkinlikler
YKÇG Başkanı
Dr.Ali
İRAVUL
Eğitim
YKÇG Başkanı
Murat
ÖZÇELİK
Fon Kaynakları
YKÇG Başkanı

*YKÇG : Yönetim Kurulu Çalışma Grubu


 
SağKal, vizyonunu gerçekleştirirken, topluma örnek bir model oluşturur, 

hedeflediği sonuçlara ulaşmak için hazırladığı iş programlarını gerçekleştirmek amacıyla

öz disiplin içerisinde çalışır. SağKal yönetimi öncelikle kendilerine karşı sorumlu olduklarını bilirler,

verdikleri kararların sorumluluğunu alır ve sonuçlarının arkasında dururlar,

verdikleri kararlarda ilgili tüm paydaşlara doğru ve zamanında bilgilendirme yapmaya özen gösterirler.

Bunu yaparken çıkar gözetmeksizin, fedakarca  ve  zorunluluk olmadan  hizmet aşkıyla davranır,

şikayet ve  mazeret  kültüründen uzak, çözüm odaklı davranırlar. Yüksek iç motivasyonlarından

kaynaklanan enerjiyle işlerine/projelerine tutkuyla bağlanarak örnek olurlar. Zor koşullar karşısında

kontrollerini kaybetmeden dernek ve faydalanıcılarının menfaatleri doğrultusunda hareket ederler.

Çıkar hesabı yapmadan iyiyi-kötüyü, bilgiyi-deneyimi derneğin gelişimini

sürdürebilmek için paylaşırlar, uygulamalarda fırsat eşitliğini gözetirler.

 

YÖNETİM POLİTİKALARI

SağKal, vizyonunu gerçekleştirirken yüksek motivasyon ve iç enerji ile projelerine bağlı kalarak

topluma örnek bir model oluşturmayı hep göz önünde tutuyor. Bu doğrultuda uygulanan yönetim

politikaları altı ana prensibe dayanıyor :


Özdisiplin
Yönetim ekibi derneğin hedeflediği sonuçlara ulaşmak için hazırlanan iş programlarını gerçekleştirmek

üzere, öncelikle kendilerine karşı sorumlu olduklarını bilerek özdisiplin içinde çalışıyor.


Sorumluluk
Yönetim ekibi verdikleri kararların sorumluluğunu almak ve sonuçlarının

arkasında durmak üzere görev yapıyor.


Bilgilendirme
Yönetim ve Denetim ekipleri verdikleri kararlarda ilgili tüm paydaşlara doğru ve zamanında

bilgilendirme yapmaya özen gösteriyorlar.


Mazeretsiz Gönüllülük
SağKal yönetimi görev yaparken gönüllülüğün temel ilkesine uyarak çıkar gözetmeksizin çalışıyor.

Zorunluluk olmadığı halde zor koşullarda görev yapılırsa şikayet ve mazeret üretme kültüründen uzak

duruluyor ve çözüme odaklanılıyor.


Menfaat Gözetimi
Yönetim ekibi projelerini ve derneğin idari faaliyetlerini yönetirken proje faydalanıcılarının, yani

derneğin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar.


Fırsat Eşitliği
SağKal yönetim ve denetim ekibi dernek üyeleri, paydaşlar, ortaklıklar ve proje faydalanıcılarının

arasında fırsat eşitliğinin daima korunmasına özen gösteriyorlar.GÖNÜLLÜLÜK POLİTİKALARI

SağKal insanlarla çalışırken din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeyen kişilerden ekipler oluşturuyor.

SağKal Gönüllüleri, derneğin kendilerine sağladığı eşitlikçi, dürüst ve adaletli ortamı, kanunlara

uygun şekilde proje paydaşlarına ulaştırıyor :


Empati
SağKal Gönüllüleri proje ve etkinlikler kapsamında yardımcı oldukları kişilerin yaşadığı zorlukların

bilincinde olarak davranıyorlar. Faydalananların onurunu koruyarak karşılıklı güven ve empati ile

görevlerini yerine getiriyorlar.


Hayata ve Çevreye Saygı
SağKal Gönüllülüğü hayatın bütününe ve onun vazgeçilmez parçası olan çevreye

saygı koşuluna dayanıyor.


Yapıcı Mücadele
Gönüllülerimiz girişkenliğin başarı için tek başına yeterli olmadığını biliyorlar. Zorlukları aşmak için

açık ve dürüst iletişim kurup zorlukları yapıcı bir şekilde belirtiyorlar.


Sürdürülebilir Çalışma
SağKal Gönüllüleri projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere proje hedefleri için sadakatle çalışıp

başarı için uzun dönemli ilişkiler kuruyorlar.


Doğru İnisiyatif Kullanımı
Gönüllüler projelerde çalışırken kendilerine tanınan inisiyatifleri derneğin toplum ve paydaşlar

nezdindeki imajını koruyup geliştirecek şekilde kullanıyorlar.


 

Site Haritası